Bildiri Konuları

BİLDİRİ KONULARI

“Şura”, Türk-İslam dünyasının başta ictimai/sosyal alanlarını içeren tüm konuları kapsamaktadır.

Felsefe, Sosyoloji/İctimaiyat, Psikoloji, Tarih/Felsefesi, Siyaset, İktisat, İlahiyat,  Eğitim, Dil, Edebiyat, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Yönetim, İşletme ve türev alanlara ilaveten, Fen ilimleri, Pozitif ilimler, Sağlık ve tüm Mühendislik ilim alanları ve onların alt ilim dallarına yönelik konular, “Şura”nın bildiri konu alanlarını oluşturmaktadır.