Bildiri Kuralları

BİLDİRİ KURALLARI

  Bildirilerde Aranacak Özellikler

·         Bildiri dili Türkçedir.

·         Sunulan bildiri daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

·         Bildiri konusu “Şura”nın içeriği ile uygun olmalıdır.

·         Bildiriler gerek metodu, gerek konusu, gerekse kaynakları bakımından "özgün" olmalıdır.

·         Bildiri metinlerinin  A4 ebadında olup 40 sayfayı geçmemelidir.

·         Bildiri metni “Şura”dan  önce mutlaka “Şura” sekretaryasına ulaştırılmalıdır.

·         Özeti kabul edilse dahi bildirisi ilim heyetinin onayından geçmeyen ve verilen tarihte tam metnini göndermeyen bildiriler oluşturulacak “Şura” kitabında yer alamayacaktır.

·         Bildiriler Tevhidi Düşünce ekseninde  yeni bir bilgi ve tez ortaya koymalıdır.

·         En fazla 250-500 kelimelik bildiri özetleri, verilen tarihe kadar ulaştırılmalıdır.

·         İlim Kurulunun onayından geçen bildiler “Şura”nın web adresinden ilan edilecektir.

  Bildiri Yazım Kuralları

Özet Hazırlama :

·         Özetler, Türkçe ve İngilizce  hazırlanmalıdır.

·         Özetler, başlık ve kaynakça hariç 250 kelimeyi geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.

·         Özetin sonuna, çalışma konusuyla ilgili beş adet anahtar sözcük eklenmelidir.

·         Özet sayfasında, yazara/yazarlara ait bilgiler yer almamalıdır.

·         Özet A4 boyutundaki kağıda 1,5 satır aralığında 11 punto Times New Roman yazı tipi ile üstten 2,5 cm, soldan 2,5 cm, sağdan 2 cm ve alttan 2,5 cm marjlar kullanılarak yazılmalıdır.

·         Özet metni iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.

·         Bildiri özetleri  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  adresinden online olarak gönderilecektir.

 

 

Bildiri Tam Metnini Hazırlama:

·         Tam metinlerde şu bölüm veya başlıklar yer almalıdır.

o   Konu başlığı

o   (Başlığın altında) Yazar/Yazarların Adı Soyadı (Unvan, çalıştığı kurum ve e-posta adresi dipnotta belirtilmelidir.) Yazar adları, sağ kenarda italik olarak yazılmalıdır.

o   Özet

o   Konu (başlıklar, bölümler, içerik, sonuç, kaynakça, ekler, vb.)

·         Tam metin, A4 boyutundaki kağıda, 1,5 satır aralığında, 11 punto ve Times New Roman yazı tipi ile üstten 2,5 cm, soldan 2,5 cm, sağdan 2 cm ve alttan 2,5 cm marjlar kullanılarak yazılmalıdır.

·         Metin, iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.

·         Dipnotlar geçtikleri sayfada, tablo ve grafikler atıfta bulunulan sayfada veya devamında yer almalıdır. Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ve grafiklerin altında yer almalıdır.

·         Bildiri sonunda, metinde kullanılan kaynaklar, alfabetik sıraya göre verilmelidir. Kaynakça tek satır aralığında, ilk satır sola dayalı, diğer satırlar 1 cm içeriden olacak şekilde düzenlenmelidir.

·         Ekler, kaynakça bölümünden sonra yer almalıdır.

·         Bildiri tam metni 40 sayfayı aşmamalıdır.

·         Bildirinin hazırlanmasında burada belirtilmeyen diğer konularda ilmi yazı yazım kurallarına uyulmalıdır.

·         Bildiri tam metinleri  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  adresinden online olarak gönderilecektir.