Düzenleme Kurulu 2018

Prof. Dr. Erol AYAZ                          – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Kazım SARIKAVAK            Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK                 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç.Dr.   Şaban Karasakal               Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Öğr. Gör. Ahmet Selman SEYHAN   Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi