İlim Kurulu 2018

Prof. Dr. Ahmet AK – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof.Dr. Ahmet GÖKBEL Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi(Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER  Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Mükremin APAYDIN Fırat Üniversitesi

Prof.Dr. Ayhan ÖZÇİFTÇİ Aksaray Üniversitesi(Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Aykut GÜL Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Murat OKÇU Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Cevdet KILIÇ Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Adem  EFE Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Ercan KARAKÖSE Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Emin Erdem Bayburt Üniversitesi

Prof. Dr. Erol AYAZ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Fırat PURTAŞ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Kamil GÜREL Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Kazım SARIKAVAK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Musa YILDIZ Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı                           

Prf.Dr. Ömer KARA  Atatürk Üniversitesi  

Prof. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Vahit Göktaş  Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK –Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç.Dr. Ömer KORKUT Çukurova Üniversitesi

Doç.Dr. Samettin GÜNDÜZ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. İhsan ÇETİN Hitit Üniversitesi

Dr. Muhammet Emin DEMİRKOL Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi