Sekreterya 2018

Dr. Öğr.Üyesi. Mehmet TABAKOĞLU Bolu Abant İzzetBaysal Üniversitesi
     Öğr.Gör. Yasin YÜKSEL                      
Gazi Üniversitesi
     Öğr.Gör. Mücahit ÇAKMAK                 – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
     Öğr.Gör. Mehmet AKYÜZ                     – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi