Sekreterya 2018

Dr. Öğr.Üyesi. Mehmet TABAKOĞLU  Bolu Abant İzzetBaysal Üniversitesi
     Öğr.Gör. Yasin YÜKSEL                       
Ankara Gazi Üniversitesi
     Öğr.Gör. Mücahit ÇAKMAK                  – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
     Öğr.Gör. Mehmet AKYÜZ                      – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi