Şura Fahri Başkanları

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü)

Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK (İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Derneği Yön. Kur. Başkanı)