Program 2018

ŞURA PROGRAMI


6 Eylül 2018 PERŞEMBE

- 19:00 – Akşam Yemeği ve Tanışma (Bolu Belediyesi Sosyal Tesis)
 

7 Eylül 2018 CUMA


- 07:30 / 08:30 – Kahvaltı (KYK Seyit Avşar Yurdu)

- 09:30 – Açılış (Gölköy Kampüsü, Kültür Merkezi Mavi Salon)

·       Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tanıtım Filmi

·       İLMAR (İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Merkezi) Tanıtım Filmi
 

Açılış Konuşmaları

- Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK (İLMAR Yönetim Kurulu Başkanı)

-  Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü)

-  Alaaddin YILMAZ (Bolu Belediye Başkanı)

-  Aydın BARUŞ – (Bolu Valisi)


10:30 / 10:45 – AraAçılış Oturumu
(10:45 / 12:15)


·         Prof. Dr. Kazım SARIKAVAK (AHBÜ Edebiyat Fakültesi) “Oturum Başkanı”

·         Prof. Dr. Sami ŞENER “Sosyal Bilimlere Yerli ve İslami Perspektiften Bakış”

·         Prof. Dr. Doğan ÜNAL “Tevhit Sisteminin Olgusal ve Aksiyolojik Argümanlarla Gösterilmesi

·         Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN “Kavmi Tarihin Tevhidi Düşünce Çizgisinde Yorumlanışı: Türkler Örneği”

·         Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK Tevhidi Düşüncenin İlmi Araştırma Yapmada Bütüncül Yöntem Anlayışı”

 

12:30 / 13:30 – Serbest Vakit

13:30 / 14:30 – Öğle Yemeği (BAİBÜ Sosyal Tesis)

 
 

II. Oturum
(15:00 / 16:15)

 
·         Prof. Dr. Sami ŞENER (Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi) “Oturum Başkanı”

·         Prof. Dr. Kazım SARIKAVAK Farabi’de İlimlerin Sınıflandırılması”

·         Prof. Dr. Mustafa YEL - Dr. Hüseyin TÜRKER Tevhid Ekseninde Hücre Biyolojisinin İnşası

·         Doç. Dr. Şaban KARASAKAL Taşköprîzâde Ahmed Efendi ve Hikmet Yorumu
 

  16:15 / 16:30 – Ara
III. Oturum
(16:30 / 17:45)
 

·         Prof. Dr. Hamit COŞKUN (BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi) “Oturum Başkanı”

·         Prof. Dr. Halil İbrahim ÇERÇİ Tevhidi Düşünce Ekseninde Yeşil Ot/Mera Geviş Getirenler Süt/Et ve    
                                                      Sağlık İlişkisi”

·         Dr. Öğr. Üyesi Murat KAYA “Kur’ân’a Göre Tevhidi Düşüncenin Üç Denge Unsuru: Mizân, Furkān ve  
                                                     Hikmet”

·         Öğr. Gör. Abdulkadir YÜKSEL “Çalışma” Kavramına Batı Medeniyeti ve Tevhidi Düşünce Açısından
                                                        Genel Bakış ve Mukayeseli Analizi

 

19:00 – Akşam Yemeği (City Park, Şehir Merkezi)

 

8 Eylül 2018 CUMARTESİ

 
07:30 / 08:30 – Kahvaltı (KYK Seyit Avşar Yurdu)

 

IV. Oturum
(09:00 / 10:15)

·         Prof. Dr. Mustafa YAMAN (BAİBÜ Rektör Yardımcısı) “Oturum Başkanı”

·         Prof. Dr. Ahmet AK “Milli Hukuk Felsefesinin İnşası”

·         Doç. Dr. Selim BİÇEN Devletin Verdiği Tarımsal Teşviklerin İslam Hukukunda Faizden Ayrıştırılması”

·         Dr. Burhan DEMİRTAŞ "Batı Modernleşmesindeki Bilim Anlayışı İle İslam Medeniyeti Tevhidi
                                            Düşüncesindeki İlimin Bilgi Anlayışlarının Mukayeseli Karşılaştırması"


 
- 10:15 / 10:30 – AraV. Oturum
(10:30 / 11:45)

·         Prof. Dr. Mükremin Ali APAYDIN (Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi) “Oturum Başkanı”

·         Doç. Dr. İrfan Kaya ÜLGER İslam Dünyasının Geri Kalmasının Sebepleri”

·         Dr. Recep Batu GÜNÖR Düşünce Yöntemleri Farklılığı Açısından Diğerkâmlığın Liberalizm ile
                                         Mücadelesine Bakış”

·         Öğr. Gör. Naci ÖZSOY Gazâli’nin İhya Projesi ve Sırât-ı Müstakîm Anlayışı”         


 
12:00 / 14:00 – Öğle Yemeği (BAİBÜ Sosyal Tesis)

 

VI. Oturum
(14:00 / 15:30)

 
·         Prof. Dr. Kamil GÜREL (BAİBÜ Tıp Fakültesi) “Oturum Başkanı”

·         Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR İslam Düşüncesi ve Uluslararası İlişkiler Çalışmaları: Abdülhamid A.
                                                        Abu Süleyman’ın ‘Uluslararası İlişkilerin İslami Bir Teorisine Doğru’  
                                                       Başlıklı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme”

·         Doç. Dr. İbrahim Ethem BİLİCİ Sosyal Bilimlerde Soru Sorma Sanatı ve Akademik Okuryazarlık

·         Dr. Öğr. Üyesi Recep ÖZDİREK Mezhep Farklılıklarının Tevhidi Düşünce Bağlamında
                                                              Uzlaştırılması

·         Dr. İsmail POLAT Tevhit İnancı Ekseninde Postmodernist Düşünceye Bakış

 

15:30 / 15:45 – AraVII. Oturum
(15:45 / 17:00)


·         Prof. Dr. Erol AYAZ (BAİBÜ Rektör Yrd.) “Oturum Başkanı”

·         Doç. Dr. Ersan KARA Tevhidi Düşünce Işığında Spor İlimlerinin Tevhidi Düşünce Işığında Spor
                                           İlimlerinin Yeniden İnşası

·         Dr. Burhan DEMİRTAŞ / Ömür TOKER İşçi-İşveren İlişkilerine Tevhidi İctimai Düşünce 
                                                                          Sisteminden Yaklaşımlar

·         Dr. M. Said CEYHAN / Arş. Gör. Mehmet Akif PEÇE Seçilmiş Asya Ülkelerinde Gelir-Suç İlişkisi
                                                                                                     Üzerine Bir Panel Veri ve Panel Eş 
                                                                                                    Bütünleşme Analizi

 

17:00 / 17:15 – Ara
 
 

17:15 – Şura Değerlendirme Toplantısı

- Rektör Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI (BAİBÜ Rektörü)
- Prof. Dr. Ahmet AK (AHBÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi)
-  Prof. Dr. Erol AYAZ (BAİBÜ Rektör Yardımcısı)

-  Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK (AHBÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi)

 

·         Sonuç Bildirgesinin Okunması
·         Kapanış Töreni ve Fotoğraf Çekimi
 

19:00 – Akşam Yemeği (Tunalı Park Restaurant, Şehir Merkezi)

 

09 Eylül – PAZAR

·         08:00 / 09:00 – Kahvaltı (KYK Seyit Avşar Yurdu)
·         09:00 / 12:30 – Sosyal Program


13:00 / 14:00 – Öğle Yemeği (BAİBÜ Sosyal Tesis)