Şura Çağrısı 2018

 

ŞURA ÇAĞRISI

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve İLMAR (İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Merkezi)’ın işbirliği ile 7-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Bolu’da “Tevhidi Düşünce Işığında İlim Dallarının Yeniden İnşası Şurası” düzenlenecektir. Bu şura; konusu itibari ile sahasında bir  ilk olma özelliği taşımaktadır.

Medeniyet inşa etmenin temel özelliği olarak, inşa edici toplumun; kendi özgün düşünce dünyasının başta sosyal/ictimai ilim alanları ile diğer ilim alanlarının (pozitif, sağlık ve mühendislik) ilmi anlayışı çerçevesinde ortaya koyduğu bilgi ile kendi medeniyet iktidarını sağladığı açıktır. Bu cümleden alarak Türkiye’nin yeni yüzyılda kendi özgün düşünce sistemi olan “Tevhidi Düşünce” anlayışına dayalı ilim geleneği, yaklaşık iki yüzyıllık süreçte (19. ve 20. yüzyıllar boyunca) “dondurulma/durdurulma” ile karşı karşıya kalmıştır. Buna karşın bu zaman aralığında modern Batı medeniyetinin sosyal düşünce anlayışı ile başta toplum yöntemi alanlarını içeren bilimler olmak üzere tüm bilim dalları oluşturulmuştur. Böylece modernist sosyal düşünce yapısına dayalı bilim geleneğine bağımlı Türkiye; “taklitçi” ve “aktarmacı” bir düşünce yapısı ile; “bilim üretme” biçimini, ”düşünen insanı”nı, “toplum” ve “kurumsal yapılanması, ve onların işleyiş kurgusunu” oluşturmuştur. 

Ülkemizdeki mevcut duruma karşın Türkiye ölçekli bu şura, modern Batı düşüncesine karşı bir Türk-İslam dünyasını yeniden “inşa”, ama kendi özgün yapısı itibariyle de “ihya” amaçlı olarak gerçekleştirilecektir. Buna göre bu şura; Türk-İslam dünyasının başta ictimai/sosyal alanlarını içeren tüm konularda (felsefe, ictimaiyat(sosyoloji), nefsiyat (psikoloji), tarih/felsefesi, siyaset, iktisat, ilahiyat,  eğitim…), ayrıca fen ilimler, pozitif ilimler, sağlık ve mühendislik ilim alanları ve onların alt ilim dallarına yönelik olarak “Tevhidi Düşünce” anlayışı üzerinden bilgi üretilmesine temel teşkil etmeyi amaçlamaktadır. Bir bakıma özgün ilmi bilgi üretme faaliyetini içermektedir.

Bu “Şura” ile Türk-İslam medeniyetinin özgün bilgi üretme metodu olan “Tevhidi Düşünce”ye dayalı ilimler ve ilim alt dallarının, zamanımız ölçülerinde yeniden oluşturmanın ilk adımı gerçekleştirilmiş olunacaktır.

Şura”nın medeniyetimize ve ülkemize katkıları bağlamında yukarıda belirtilen hususlara ilaveten; tüm bu konuları, “Tevhidi Düşünce” temelli derinlikli ilmi bakış açısıyla ele alma, tartışma ve özgün bilgi üretme imkânın oluşturulması sağlanacaktır. Böylece de medeniyetimiz açısından; yakın, orta ve uzun dönemler de, kendi yerli bilgisini üretmenin yolunun açılmasına zemin açacağı düşünülebilir.

“ Şura”da ortaya konulacak görüşler sadece ülkemiz, ilgili akademik kurumlar veya Müslüman dünya ile sınırlı kalmayacak, başta Batı olmak üzere dünyanın her yerindeki insanlığa yeni bir pencere açma, bakış açısı veya alternatif sunma niteliği de taşıyacaktır. Bu yönüyle “Şura”, “Tevhidi Düşünce” ilim geleneği vasıtasıyla insanlığa bir teklif sunma konumundadır.

Bu yönüyle konuyla ilgilenen başta üniversitelerimizin değerli ilim insanlarının ve araştırmacılarının bir araya gelmesine vesile olacak bu “Şura”nın; bilgi üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.  

“Şura”da bildiriler Türkçe sunulacak olup, katılımcı misafirlerin konaklama, yeme içmeye yönelik olarak tüm ihtiyaçları, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

 

Şura Yeri: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Merkez Kampüsü, Gölköy Yerleşkesi, Merkez-Bolu.

Detaylı Bilgi: http://ilmar.ibu.edu.tr  veya

İletişim: www  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  şeklindedir.

 

 Önemli Tarihler

Bildiri Özetinin Son Gönderme Tarihi: 20 Ağustos 2018

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı Tarihi: 25 Ağustos 2018

Bildiri Metninin Son Gönderme Tarihi: 29 Ağustos 2018

Şura Tarihi  ; 7-9 Eylül 2018